Gymnothorax chlamydatus Snyder, 1908        
Синонимы:
Gymnothorax chlamydatus Snyder, 1908