Triplophysa xiangxiensis (Yang, Yuan & Liao, 1986)        
Синонимы:
Nemacheilus xiangxiensis Yang, Yuan & Liao, 1986