Protammodytes brachistos Ida, Sirimontaporn & Monkolprasit, 1994        
Синонимы:
Protammodytes brachistos Ida, Sirimontaporn & Monkolprasit, 1994

(Protammodytes brachistos)