Aequidens viridis (Heckel, 1840)
         Акара Каскудо, акара Гуапоре
(Rus),           
Синонимы:
Acara viridis Heckel, 1840
Aequidens awani Haseman, 1911
Aequidens guaporensis Haseman, 1911          Акара Гуапоре (Rus),

(Aequidens viridis) (Aequidens viridis) (Aequidens viridis) (Aequidens viridis) (Aequidens viridis) (Aequidens viridis)