Andriashevia aptera Fedorov & Neyelov, 1978        
Синонимы:
Andriashevia aptera Fedorov & Neyelov, 1978