Hemibagrus gracilis Ng & Ng, 1995        
Синонимы:
Hemibagrus gracilis Ng & Ng, 1995