Colomesus psittacus (Bloch & Schneider, 1801)
         Иглобрюх-попугайчик, пресноводный иглобрюх-попугайчик, зебровый коломесус, зебровый тетраодон
(Rus),  
         Banded puffer
(Eng)  
Синонимы:
Tetrodon psittacus Bloch & Schneider, 1801

(Colomesus psittacus) (Colomesus psittacus) (Colomesus psittacus) (Colomesus psittacus) (Colomesus psittacus) (Colomesus psittacus)