(PERCIFORMES) 163
                                            (Cheilodactylidae) , (Morwongs) 5 27

                                                    (Goniistius Gill, 1862) , 10


(Goniistius ephippium)   Goniistius ephippium (McCulloch & Waite, 1916)  

  :  
Cheilodactylus ephippium McCulloch & Waite, 1916   
   Painted moki (Eng)        
   3   
(Goniistius fuscus)   Goniistius fuscus (Castelnau, 1879)  

  :  
Cheilodactylus fuscus Castelnau, 1879   
   Red morwong (Eng)        
   3   
(Goniistius gibbosus)   Goniistius gibbosus (Richardson, 1841)  

  :  
Cheilodactylus gibbosus Richardson, 1841   
   Western crested morwong (Eng)        
   3   
(Goniistius plessisi)   Goniistius plessisi (Randall, 1983)  

  :  
Cheilodactylus plessisi Randall, 1983   
   Plessis' morwong (Eng)        
   3   
(Goniistius quadricornis)   Goniistius quadricornis (Günther, 1860)  

  :  
Chilodactylus quadricornis Günther, 1860   
        
   3   
(Goniistius spectabilis)   Goniistius spectabilis (Hutton, 1872)  

  :  
Cheilodactylus spectabilis Hutton, 1872   
   Red moki (Eng)        
   2   
(Goniistius vestitus)   Goniistius vestitus (Castelnau, 1879)  

  :  
Zeodrius vestitus Castelnau, 1879   
   Crested morwong (Eng)        
   1   
(Goniistius vittatus)   Goniistius vittatus (Garrett, 1864)  

  :  
Cheilodactylus vittatus Garrett, 1864   
Gregoryina gygis Fowler & Ball, 1924   
   Hawaiian morwong (Eng)        
   5   
(Goniistius zebra)   Goniistius zebra (Döderlein, 1883)  

  :  
Cheilodactylus zebra Döderlein, 1883   
   Redlip morwong (Eng)        
   3   
(Goniistius zonatus)   Goniistius zonatus (Cuvier, 1830)  

  :  
Cheilodactylus zonatus Cuvier, 1830   
   (Rus),  
   Spottedtail morwong (Eng)  
     
   9