(Herichthys) 9

.  . 1983 .

         Herichthys. . Cichlasoma.