(PERCIFORMES) 163
                                            (Cichlidae) (Cichlids) 207 1588

                                                    (Plecodus) 4


(Plecodus elaviae)   Plecodus elaviae Poll, 1949  

  :  
Perrissodus elaviae (Poll, 1949)   
Plecodus elaviae Poll, 1949   
   (Rus),  
  
     
   0   
(Plecodus multidentatus)   Plecodus multidentatus Poll, 1952  

  :  
Perrissodus multidentatus (Poll, 1952)   
Plecodus multidentatus Poll, 1952   
   (Rus),  
  
     
   0   
(Plecodus paradoxus)   Plecodus paradoxus Boulenger, 1898  

  :  
Perrissodus paradoxus (Boulenger, 1898)   
Plecodus bimaculatus Steindachner, 1909   
Plecodus paradoxus Boulenger, 1898   
   (Rus),  
  
     
   0   
(Plecodus straeleni)   Plecodus straeleni Poll, 1948  

  :  
Perrissodus straeleni (Poll, 1948)   
Plecodus straeleni Poll, 1948   
   (Rus),  
  
     
   1