(PERCIFORMES) 163
                                            (Grammatidae) (Basslets) 2 12

                                                    (Gramma) 4


(Gramma brasiliensis)   Gramma brasiliensis Sazima, Gasparini & Moura, 1998  

  :  
Gramma brasiliensis Sazima, Gasparini & Moura, 1998   
   Brazilian basslet (Eng)        

   7   
(Gramma linki)   Gramma linki Starck & Colin, 1978  

  :  
Gramma linki Starck & Colin, 1978   
   Yellowlined basslet (Eng)        

   0   
(Gramma loreto)   Gramma loreto Poey, 1868  

  :  
Gramma loreto Poey, 1868   
   (Rus),  
   Royal gramma (Eng)  
     

   18   

   1   
(Gramma melacara)   Gramma melacara Böhlke & Randall, 1963  

  :  
Gramma melacara Böhlke & Randall, 1963   
   Blackcap basslet (Eng)        

   4