(SILURIFORMES) 37
                                             (Akysidae) (Stream catfishes) 5 56   


    (Acrochordonichthys)       10   
    (Akysis)       24   
    (Breitensteinia)       3   
    (Parakysis)       6   
    (Pseudobagarius)       13