(Sutorectus Whitley, 1939) 1

: -.  . . , . . , . . 1986 .

Sutorectus Whitley, 1939
         , . (). 1