(PERCIFORMES) 163
                                            (Clinidae) , (Clinids) 25 88

                                                    (Sticharium) 2


(Sticharium clarkae)   Sticharium clarkae George & Springer, 1980  

  :  
Sticharium clarkae George & Springer, 1980   
   Dusky crawler (Eng)        

   1   
(Sticharium dorsale)   Sticharium dorsale Günther, 1867  

  :  
Sticharium dorsale Günther, 1867   
   Sand crawler (Eng)        

   1