(PERCIFORMES) 163
                                            (Serranidae) , (Sea basses: groupers and fairy basslets) 72 511

                                                    (Aethaloperca) 1


(Aethaloperca rogaa)   Aethaloperca rogaa (Forsskål, 1775)  

  :  
Perca lunaria Forsskål, 1775   
Perca rogaa Forsskål, 1775   
   Redmouth grouper, Red-flushed cod (Eng)        

   19   

   1