(OPHIDIIFORMES) 5
                                             (Carapidae) , (Pearlfishes) 8 35    1   


    (Carapus Rafinesque, 1810)       6   
    (Echiodon)       12   
    (Encheliophis Müller, 1842)    ,    6   
    (Eurypleuron)       2   
    (Onuxodon)       3   
    (Pyramodon)       4   
    (Snyderidia)       1   
    (Tetragondacnus)       1