Научное название рыб в диапазоне от   Op   до   Oq  

  Opaeophacus acrogeneius Bond & Stein, 1984     Opaeophacus acrogeneius    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opeatogenys cadenati Briggs, 1957     Opeatogenys cadenati    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opeatogenys gracilis (Canestrini, 1864)     Opeatogenys gracilis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicardia phayriana McClelland, 1844     Monopterus albus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus apus Canestrini, 1861     Channa orientalis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus argus Cantor, 1842     Channa argus argus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus bivittatus Bleeker, 1845     Channa micropeltes    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus cyanospilos Bleeker, 1853     Channa cyanospilos    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus gachua Hamilton, 1822     Channa gachua    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus grandinosus Cuvier, 1831     Channa marulia    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus indicus McClelland, 1842     Channa punctata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus karruwey Lacepède, 1801     Channa punctata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus leucopunctatus Sykes, 1839     Channa marulia    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus limbatus Cuvier, 1831     Channa gachua    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus lucius Cuvier, 1831     Channa lucius    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus marginatus Cuvier, 1829     Channa gachua    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus marulioides Bleeker, 1851     Channa marulioides    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus marulius ara Deraniyagala, 1945     Channa marulia    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus marulius Hamilton, 1822     Channa marulia    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus melanopterus Bleeker, 1855     Channa melanoptera    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus melasoma Bleeker, 1851     Channa melasoma    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus micropeltes Cuvier, 1831     Channa micropeltes    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus mystax Bleeker, 1853     Channa melasoma    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus nigricans Cuvier, 1831     Channa barca    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus pekinensis Basilewsky, 1855     Channa argus argus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus planiceps Cuvier, 1831     Channa striata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus polylepis Bleeker, 1852     Channa lucius    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus punctatus Bloch, 1793     Channa punctata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus rhodotaenia Bleeker, 1851     Channa melasoma    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus serpentinus Cuvier, 1831     Channa micropeltes    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus sowara Cuvier, 1831     Channa marulia    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus spiritalis Fowler, 1904     Channa lucius    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus spiritalis Fowler, 1904     Channa pleurophthalma    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus stevensii Bleeker, 1853     Channa micropeltes    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus striatus Bloch, 1793     Channa striata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophicephalus urophthalmus Bleeker, 1852     Channa pleurophthalma    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus alleni McCosker, 2010     Ophichthus alleni    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus altipennis (Kaup, 1856)     Ophichthus altipennis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus aniptocheilos McCosker, 2010     Ophichthus aniptocheilos    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus apachus McCosker & Rosenblatt, 1998     Ophichthus apachus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus aphotistos McCosker & Chen, 2000     Ophichthus aphotistos    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus apicalis (Anonymous [Bennett], 1830)     Ophichthus apicalis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus arneutes McCosker & Rosenblatt, 1998     Ophichthus arneutes    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus asakusae Jordan & Snyder, 1901     Ophichthus asakusae    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus bennettai McCosker, 1986     Ophichthus serpentinus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus bonaparti (Kaup, 1856)     Ophichthus bonaparti    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus brachynotopterus Karrer, 1982     Ophichthus brachynotopterus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus brasiliensis (Kaup, 1856)     Ophichthus brasiliensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus brevicaudatus Chu, Wu & Jin, 1981     Ophichthus brevicaudatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus brevirostris McCosker & Ross, 2007     Ophichthus brevirostris    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus callaensis Günther, 1873     Ophichthus remiger    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus celebicus (Bleeker, 1856)     Ophichthus celebicus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus cephalozona Bleeker, 1864     Ophichthus cephalozona    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus chamensis Meek & Hildebrand, 1923     Ophichthus zophochir    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus chilkensis Chaudhuri, 1916     Pisodonophis cancrivorus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus congroides McCosker, 2010     Ophichthus congroides    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus cruentifer (Goode & Bean, 1896)     Ophichthus cruentifer    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus cyclorhinus Fraser-Brunner, 1934     Elapsopis cyclorhinus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus cylindroideus (Ranzani, 1839)     Ophichthus cylindroideus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus derbyensis Whitley, 1941     Ophichthus rutidoderma    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus echeloides (D'Ancona, 1928)     Ophichthus echeloides    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus episcopus Castelnau, 1878     Ophichthus episcopus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus erabo (Jordan & Snyder, 1901)     Ophichthus erabo    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus evermanni Jordan & Richardson, 1909     Ophichthus evermanni    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus exourus McCosker, 1999     Ophichthus exourus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus fasciatus (Chu, Wu & Jin, 1981)     Ophichthus fasciatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus frontalis Garman, 1899     Ophichthus frontalis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus garretti Günther, 1910     Ophichthus garretti    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus genie McCosker, 1999     Ophichthus genie    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus gomesii (Castelnau, 1855)     Ophichthus gomesii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus grandoculis (Cantor, 1849)     Ophichthus grandoculis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus hirritus McCosker, 2010     Ophichthus hirritus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus humanni McCosker, 2010     Ophichthus humanni    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus hyposagmatus McCosker & Böhlke, 1984     Ophichthus hyposagmatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus ishiyamorum McCosker, 2010     Ophichthus ishiyamorum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus karreri Blache, 1975     Ophichthus karreri    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus kunaloa McCosker, 1979     Ophichthus kunaloa    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus lentiginosus McCosker, 2010     Ophichthus lentiginosus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus leonensis Blache, 1975     Ophichthus leonensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus limkouensis Chen, 1929     Ophichthus limkouensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus lithinus (Jordan & Richardson, 1908)     Ophichthus lithinus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus longipenis McCosker & Rosenblatt, 1998     Ophichthus longipenis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus macrochir (Bleeker, 1853)     Ophichthus macrochir    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus macrops Günther, 1910     Ophichthus macrops    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus maculatus (Rafinesque, 1810)     Ophichthus maculatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus madagascariensis Fourmanoir, 1961     Ophichthus madagascariensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus manilensis Herre, 1923     Ophichthus manilensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus marginatus (Peters, 1855)     Ophichthus marginatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus mecopterus McCosker & Rosenblatt, 1998     Ophichthus mecopterus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus megalops Asano, 1987     Ophichthus megalops    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus melanoporus Kanazawa, 1963     Ophichthus melanoporus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus melope McCosker & Rosenblatt, 1998     Ophichthus melope    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus menezesi McCosker & Böhlke, 1984     Ophichthus menezesi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus microstictus McCosker, 2010     Ophichthus microstictus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus miyamotonis Tanaka, 1913     Myrichthys maculosus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus multiserialis Norman, 1939     Xyrias multiserialis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus mystacinus McCosker, 1999     Ophichthus mystacinus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus omorgmus McCosker & Böhlke, 1984     Ophichthus omorgmus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus ophis (Linnaeus, 1758)     Ophichthus ophis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus pacifici Günther, 1870     Ophichthus remiger    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus parilis (Richardson, 1848)     Ophichthus parilis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus polyophthalmus Bleeker, 1864     Ophichthus polyophthalmus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus puncticeps (Kaup, 1860)     Ophichthus puncticeps    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus regius (Richardson, 1848)     Ophichthus regius    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus remiger (Valenciennes, 1837)     Ophichthus remiger    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus retifer Fowler, 1935     Ophichthus erabo    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus rex Böhlke & Caruso, 1980     Ophichthus rex    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus roseus Tanaka, 1917     Ophichthus roseus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus rotundus Lee & Asano, 1997     Ophichthus rotundus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus rufus (Rafinesque, 1810)     Ophichthus rufus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus rugifer Jordan & Bollman, 1890     Ophichthus rugifer    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus rutidoderma (Bleeker, 1853)     Ophichthus rutidoderma    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus serpentinus Seale, 1917     Ophichthus serpentinus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus singapurensis Bleeker, 1864-65     Ophichthus singapurensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus spinicauda (Norman, 1922)     Ophichthus spinicauda    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus stenopterus Cope, 1871     Ophichthus stenopterus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus stypurus Smith & Swain, 1882     Myrichthys magnificus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus tchangi Tang & Zhang, 2002     Ophichthus tchangi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus tetratrema McCosker & Rosenblatt, 1998     Ophichthus tetratrema    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus timorensis Günther, 1870     Yirrkala timorensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus tomioi McCosker, 2010     Ophichthus tomioi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus triserialis (Kaup, 1856)     Ophichthus triserialis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus tsuchidae Jordan & Snyder, 1901     Ophichthus tsuchidae    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus unicolor Regan, 1908     Ophichthus unicolor    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus urolophus (Temminck & Schlegel, 1846)     Ophichthus urolophus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus woosuitingi Chen, 1929     Ophichthus woosuitingi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus zonatus Howell Rivero, 1932     Ophichthus spinicauda    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthus zophochir Jordan & Gilbert, 1882     Ophichthus zophochir    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys adspersus Günther, 1870     Brachysomophis porphyreus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys algoensis Barnard, 1925     Ophichthus unicolor    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys amboinensis Bleeker, 1865     Ophichthus celebicus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys anguiformis Peters, 1877     Apterichtus anguiformis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys arenicola Klunzinger, 1871     Cirrhimuraena playfairii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys ascensionis Studer, 1889     Quassiremus ascensionis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys ater Peters, 1866     Ophichthus remiger    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys biserialis Garman, 1899     Ophichthus rugifer    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys bitaeniatus Peters, 1877     Callechelys bitaeniata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys brachyurus Poey, 1868     Ophichthus gomesii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys buettikoferi Steindachner, 1894     Dalophis cephalopeltis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys calamus Günther, 1870     Cirrhimuraena calamus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys cirrochilus Günther, 1870     Brachysomophis cirrocheilos    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys dromicus Günther, 1870     Myrichthys maculosus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys exilis Seale, 1917     Ophichthus remiger    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys filaria Günther, 1872     Bascanichthys filaria    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys grandimaculata Kner & Steindachner, 1867     Ophichthus triserialis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys guineensis Osório, 1893     Callechelys guineensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys guttifer Bean & Dresel, 1884     Ophichthus puncticeps    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys kirkii Günther, 1870     Bascanichthys kirkii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys macrurus Poey, 1867     Ophichthus gomesii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys madagascariensis Fourmanoir, 1961     Ophichthus madagascariensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys melanochir Bleeker, 1865     Ophichthus altipennis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys misolensis Günther, 1872     Yirrkala misolensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys miurus Jordan & Gilbert, 1882     Scytalichthys miurus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys nothochir Gilbert, 1890     Quassiremus nothochir    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys pinguis Günther, 1872     Malvoliophis pinguis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys pisavarius Poey, 1876     Myrichthys breviceps    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys playfairii Günther, 1870     Cirrhimuraena playfairii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys punctatus Swainson, 1839     Monopterus cuchia    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys retropinnis Eigenmann, 1887     Ophichthus puncticeps    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys schneideri Steindachner, 1879     Echiophis punctifer    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys tenuis Günther, 1870     Yirrkala tenuis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys triserialis Barnard, 1923     Ophichthus unicolor    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys uniserialis Cope, 1877     Ophichthus remiger    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophichthys xysturus Jordan & Gilbert, 1882     Myrichthys xysturus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiclinops hutchinsi George & Springer, 1980     Ophiclinops hutchinsi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiclinops pardalis (McCulloch & Waite, 1918)     Ophiclinops pardalis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiclinops varius (McCulloch & Waite, 1918)     Ophiclinops varius    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiclinus aethiops McCulloch & Waite, 1918     Ophiclinus antarcticus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiclinus antarcticus Castelnau, 1872     Ophiclinus antarcticus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiclinus brevipinnis George & Springer, 1980     Ophiclinus brevipinnis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiclinus devisi Ogilby, 1894     Peronedys anguillaris    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiclinus gabrieli Waite, 1906     Ophiclinus gabrieli    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiclinus gracilis Waite, 1906     Ophiclinus gracilis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiclinus ningulus George & Springer, 1980     Ophiclinus ningulus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiclinus pardalis McCulloch & Waite, 1918     Ophiclinops pardalis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiclinus pectoralis George & Springer, 1980     Ophiclinus pectoralis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiclinus varius McCulloch & Waite, 1918     Ophiclinops varius    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion antipholus Lea & Robins, 2003     Ophidion antipholus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion asiro (Jordan & Fowler, 1902)     Ophidion asiro    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion barbatum Linnaeus, 1758     Ophidion barbatum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion beani Jordan & Gilbert, 1883     Ophidion beani    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion broussoneti Müller, 1845     Ophidion rochei    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion congrus Gronow, 1854     Ophidion barbatum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion dromio Lea & Robins, 2003     Ophidion dromio    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion exul Robins, 1991     Ophidion exul    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion fulvum (Hildebrand & Barton, 1949)     Ophidion fulvum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion galeoides (Gilbert, 1890)     Ophidion galeoides    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion genyopus (Ogilby, 1897)     Ophidion genyopus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion grayi (Fowler, 1948)     Ophidion grayi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion guianense Lea & Robins, 2003     Ophidion guianense    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion holbrookii Putnam, 1874     Ophidion holbrookii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion imberbe Linnaeus, 1758     Pholis gunnellus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion imitator Lea, 1997     Ophidion imitator    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion iris Breder, 1936     Ophidion iris    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion josephi Girard, 1858     Ophidion josephi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion lagochila (Böhlke & Robins, 1959)     Ophidion lagochila    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion lozanoi Matallanas, 1990     Ophidion lozanoi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion macrophthalmum Linnaeus, 1758     Cepola macrophthalma    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion maculatum Rafinesque, 1810     Ophidion barbatum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion marginatum DeKay, 1842     Ophidion marginatum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion metoecus Robins, 1991     Ophidion metoecus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion muraenolepis Günther, 1880     Ophidion muraenolepis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion nigracauda Breder, 1936     Ophidion iris    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion nocomis Robins & Böhlke, 1959     Ophidion nocomis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion novaculum Harry, 1951     Chilara taylori    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion puck Lea & Robins, 2003     Ophidion puck    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion robinsi Fahay, 1992     Ophidion robinsi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion rochei Müller, 1845     Ophidion rochei    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion saldanhai Matallanas & Brito, 1999     Ophidion saldanhai    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion scrippsae (Hubbs, 1916)     Ophidion scrippsae    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion selenops Robins & Böhlke, 1959     Ophidion selenops    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion smithi (Fowler, 1934)     Ophidion smithi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion taylori Girard, 1858     Chilara taylori    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidion welshi (Nichols & Breder, 1922)     Ophidion welshi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium aculeatum Basilewsky, 1855     Sinobdella sinensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium aculeatum Bloch, 1786     Macrognathus aculeatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium atropurpureum Kittlitz, 1858     Xiphister atropurpureus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium blacodes Forster, 1801     Genypterus blacodes    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium brasiliense Kaup, 1856     Raneya brasiliensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium brevibarbe Cuvier, 1829     Lepophidium brevibarbe    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium dentatum Cuvier, 1829     Echiodon dentatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium fierasfer Risso, 1827     Carapus acus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium fulvescens Rafinesque, 1810     Pholis gunnellus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium giganteum Kittlitz, 1858     Cryptacanthodes giganteus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium graellsi Poey, 1861     Lepophidium brevibarbe    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium imberbe Cuvier, 1815     Carapus acus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium maculatum Tschudi, 1846     Genypterus maculatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium mastacembelus Banks & Solander, 1794     Mastacembelus mastacembelus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium mucronatum Mitchill, 1815     Pholis gunnellus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium ocellatum Tilesius, 1811     Opisthocentrus ocellatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium pellucidum Couch, 1832     Conger conger    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium simack Walbaum, 1792     Mastacembelus mastacembelus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium stigma Lay & Bennett, 1839     Gymnelus viridis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium unernak Lacepède, 1800     Gymnelus viridis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium vassali Risso, 1810     Parophidion vassali    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophidium viride Fabricius, 1780     Gymnelus viridis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophieleotris aporos (Bleeker, 1854)     Ophieleotris aporos    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioblennius atlanticus (Valenciennes, 1836)     Ophioblennius atlanticus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioblennius capillus Reid, 1943     Cirripectes vanderbilti    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioblennius clarki Reid, 1943     Cirripectes variolosus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioblennius fernandezensis Clark, 1938     Scartichthys variolatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioblennius macclurei (Silvester, 1915)     Ophioblennius macclurei    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioblennius mazorkae Hildebrand, 1946     Scartichthys gigas    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioblennius steindachneri Jordan & Evermann, 1898     Ophioblennius steindachneri    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioblennius trinitatis Miranda Ribeiro, 1919     Ophioblennius trinitatis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioblennius vanderbilti Fowler, 1938     Cirripectes vanderbilti    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioblennius xiphiodon Clark, 1938     Scartichthys gigas    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocara macrolepidota (Bloch, 1792)     Ophiocara macrolepidota    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocara porocephala (Valenciennes, 1837)     Ophiocara porocephala    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus affinis Günther, 1861     Channa punctata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus africanus Steindachner, 1879     Parachanna africana    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus amphibeus McClelland, 1845     Channa amphibeus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus apus Canestrini, 1861     Channa orientalis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus aurantiacus Hamilton, 1822     Channa orientalis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus aurolineatus Day, 1870     Channa marulia    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus bankanensis Bleeker, 1852     Channa bankanensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus baramensis Steindachner, 1901     Channa baramensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus barca Hamilton, 1822     Channa barca    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus bistriatus Weber & de Beaufort, 1922     Channa lucius    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus chena Hamilton, 1822     Channa striata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus diplogramma Day, 1865     Channa diplogramma    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus grandinosus Cuvier, 1831     Channa marulia    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus guachua malaccensis Peters, 1869     Channa gachua    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus harcourtbutleri Annandale, 1918     Channa harcourtbutleri    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus indicus McClelland, 1842     Channa punctata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus insignis Sauvage, 1884     Parachanna insignis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus lata Hamilton, 1822     Channa punctata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus marulius ara Deraniyagala, 1945     Channa marulia    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus obscurus Günther, 1861     Parachanna obscura    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus philippinus Peters, 1868     Channa striata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus planiceps Cuvier, 1831     Channa striata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus pleurophthalmus Bleeker, 1851     Channa pleurophthalma    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus pseudomarulius Günther, 1861     Channa marulia    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus siamensis Günther, 1861     Channa lucius    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus stewartii Playfair, 1867     Channa stewartii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus studeri Volz, 1903     Channa micropeltes    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus theophrasti Valenciennes, 1840     Channa marulia    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus vagus Peters, 1868     Channa striata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus warpachowskii Berg, 1909     Channa argus warpachowskii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiocephalus wrahl Lacepède, 1801     Channa striata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiodon elongatus Girard, 1854     Ophiodon elongatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiognathus ampullaceus Harwood, 1827     Saccopharynx ampullaceus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiogobius jenynsi Hoese, 1976     Ophiogobius jenynsi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiogobius ophicephalus (Jenyns, 1842)     Ophiogobius ophicephalus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion adustus (Agassiz, 1831)     Ophioscion adustus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion brasiliensis Schultz, 1945     Stellifer brasiliensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion constaricensis Caldwell, 1958     Stellifer microps    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion costaricensis Caldwell, 1958     Ophioscion costaricensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion imiceps (Jordan & Gilbert, 1882)     Ophioscion imiceps    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion obscurus Hildebrand, 1946     Ophioscion scierus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion panamensis Schultz, 1945     Ophioscion panamensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion punctatissimus Meek & Hildebrand, 1925     Ophioscion punctatissimus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion scierus (Jordan & Gilbert, 1884)     Ophioscion scierus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion simulus Gilbert, 1898     Ophioscion simulus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion strabo Gilbert, 1897     Ophioscion strabo    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion typicus Gill, 1863     Ophioscion typicus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion venezuelae Schultz, 1945     Stellifer venezuelae    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion vermicularis (Günther, 1867)     Ophioscion vermicularis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophioscion woodwardi Fowler, 1937     Micropogonias furnieri    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisichthys dubius Osório, 1917     Panturichthys mauritanicus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisoma acuta Swainson, 1839     Ariosoma balearicum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisoma macrurum Gilbert, 1891     Bathycongrus macrurus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisoma nitens Jordan & Bollman, 1890     Rhynchoconger nitens    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisoma prorigerum Gilbert, 1891     Ophisoma prorigerum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisternon aenigmaticum Rosen & Greenwood, 1976     Ophisternon aenigmaticum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisternon afrum (Boulenger, 1909)     Ophisternon afrum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisternon bengalense McClelland, 1844     Ophisternon bengalense    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisternon candidum (Mees, 1962)     Ophisternon candidum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisternon gutturale (Richardson, 1845)     Ophisternon gutturale    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisternon hepaticus McClelland, 1845     Ophisternon bengalense    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisternon infernale (Hubbs, 1938)     Ophisternon infernale    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurapus gracilis Kaup, 1856     Apterichtus gracilis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus alternans Quoy & Gaimard, 1824     Myrichthys colubrinus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus apicalis Anonymous [Bennett], 1830     Ophichthus apicalis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus baccidens Cantor, 1849     Pisodonophis boro    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus bangko Bleeker, 1853     Ophichthus apicalis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus boro Hamilton, 1822     Pisodonophis boro    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus brachysoma Bleeker, 1852     Pisodonophis boro    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus breviceps Richardson, 1848     Myrichthys breviceps    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus broekmeyeri Bleeker, 1856     Ophichthus celebicus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus californiensis Garrett, 1863     Ophichthus triserialis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus cancrivorus Richardson, 1848     Pisodonophis cancrivorus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus caudatus McClelland, 1844     Pisodonophis boro    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus celebicus Bleeker, 1856     Ophichthus celebicus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus cheilopogon Bleeker, 1860     Cirrhimuraena cheilopogon    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus chrysops Poey, 1860     Ophichthus gomesii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus cirrocheilos Bleeker, 1857     Brachysomophis cirrocheilos    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus compar Richardson, 1844     Ophichthus apicalis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus crocodilinus Bennett, 1833     Brachysomophis crocodilinus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus dicellurus Richardson, 1845     Ophichthus remiger    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus diepenhorsti Bleeker, 1860     Ophichthus apicalis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus fasciatus Lacepède, 1802     Myrichthys colubrinus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus fasciatus semicincta Bleeker, 1864     Myrichthys bleekeri    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus gomesii Castelnau, 1855     Ophichthus gomesii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus grandoculis Cantor, 1849     Ophichthus grandoculis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus guineensis Blache, 1975     Xyrias guineensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus guttatus Cuvier, 1816     Ophichthus ophis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus harancha Hamilton, 1822     Pisodonophis boro    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus hijala Hamilton, 1822     Pisodonophis hijala    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus hispanus Bellotti, 1858     Ophichthus rufus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus hoevenii Bleeker, 1853     Pisodonophis hoeveni    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus hypselopterus Bleeker, 1851     Pisodonophis hypselopterus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus intertinctus Richardson, 1848     Echiophis intertinctus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus latemaculatus Poey, 1867     Myrichthys ocellatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus longus Poey, 1867     Myrichthys breviceps    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus lumbricoides Bleeker, 1853     Ophichthus rutidoderma    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus macrochir Bleeker, 1853     Ophichthus macrochir    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus macrorhynchos Bleeker, 1853     Ophisurus macrorhynchos    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus nigrepinnis Liénard, 1842     Pisodonophis cancrivorus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus pardalis Valenciennes, 1839     Myrichthys pardalis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus parilis Richardson, 1848     Ophichthus parilis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus polyodon Bleeker, 1860     Cirrhimuraena chinensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus porphyreus Temminck & Schlegel, 1846     Brachysomophis porphyreus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus potamophilus Bleeker, 1853     Pisodonophis boro    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus regius Richardson, 1848     Ophichthus regius    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus remiger Valenciennes, 1837     Ophichthus remiger    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus rostellatus Richardson, 1848     Mystriophis rostellatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus rutidoderma Bleeker, 1853     Ophichthus rutidoderma    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus rutidodermatoides Bleeker, 1853     Ophichthus rutidoderma    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus schaapii Bleeker, 1852     Pisodonophis boro    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus semicinctus Lay & Bennett, 1839     Leiuranus semicinctus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus semicinctus Richardson, 1848     Pisodonophis semicinctus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus serpens (Linnaeus, 1758)     Ophisurus serpens    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus sinensis Richardson, 1848     Pisodonophis boro    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus spadiceus Richardson, 1846     Ophichthus apicalis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophisurus versicolor Richardson, 1848     Leiuranus versicolor    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiurus baccidens Cantor, 1849     Pisodonophis boro    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophiurus marginatus Peters, 1855     Ophichthus marginatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmochromis nasutus Poll & Matthes, 1962     Ophthalmotilapia nasuta    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmochromis ventralis heterodontus Poll & Matthes, 1962     Ophthalmotilapia heterodonta    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmolepis lineolata (Valenciennes, 1839)     Ophthalmolepis lineolata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmolophus anne Smith, 1948     Clinus agilis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmolophus helenae Smith, 1946     Clinus helenae    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmolycus amberensis (Tomo, Marschoff & Torno, 1977)     Ophthalmolycus amberensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmolycus andersoni Matallanas, 2009     Ophthalmolycus andersoni    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmolycus bothriocephalus (Pappenheim, 1912)     Ophthalmolycus bothriocephalus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmolycus campbellensis Andriashev & Fedorov, 1986     Ophthalmolycus campbellensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmolycus chilensis Anderson, 1992     Ophthalmolycus chilensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmolycus conorhynchus (Garman, 1899)     Ophthalmolycus conorhynchus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmolycus eastmani Matallanas, 2010     Ophthalmolycus eastmani    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmolycus macrops (Günther, 1880)     Ophthalmolycus macrops    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmolycus polylepis Matallanas, 2010     Ophthalmolycus polylepis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmolycus stehmanni Gosztonyi, 1977     Plesienchelys stehmanni    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmopelton macropus Maul, 1946     Rhynchohyalus natalensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmotilapia boops (Boulenger, 1901)     Ophthalmotilapia boops    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmotilapia heterodonta (Poll & Matthes, 1962)     Ophthalmotilapia heterodonta    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmotilapia nasuta (Poll & Matthes, 1962)     Ophthalmotilapia nasuta    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmotilapia stappersii Poll, 1943     Lestradea stappersii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Ophthalmotilapia ventralis (Boulenger, 1898)     Ophthalmotilapia ventralis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opichthus evionthas Jordan & Bollman, 1890     Quassiremus evionthas    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthanodus haerteli Ahl, 1935     Moenkhausia pittieri    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthocentrus ocellatus (Tilesius, 1811)     Opisthocentrus ocellatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthocentrus ochotensis Ueno, 1954     Opisthocentrus ocellatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthocentrus reticulatus Steindachner, 1881     Opisthocentrus ocellatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthocentrus tenuis Bean & Bean, 1897     Opisthocentrus tenuis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthocentrus zonope Jordan & Snyder, 1902     Opisthocentrus zonope    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthognathus cuvieri Valenciennes, 1840     Opistognathus nigromarginatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthognathus fasciatum Longley & Hildebrand, 1940     Opistognathus macrognathus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthognathus macrops Poey, 1860     Opistognathus macrognathus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthognathus macrostomus Smith, 1935     Opistognathus nigromarginatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthognathus megastoma Günther, 1860     Opistognathus macrognathus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthognathus micrognathus Poey, 1860     Lonchopisthus micrognathus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthognathus ocellatus Ehrenberg, 1836     Opistognathus nigromarginatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthognathus scops panamensis Fowler, 1944     Opistognathus scops    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthognathus suluensis Herre, 1933     Opistognathus castelnaui    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthognathus versluysi Weber, 1913     Stalix versluysi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthonema berlangai Berry & Barrett, 1963     Opisthonema berlangai    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthonema bulleri (Regan, 1904)     Opisthonema bulleri    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthonema captivai Rivas, 1972     Opisthonema oglinum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthonema libertate (Günther, 1867)     Opisthonema libertate    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthonema medirastre Berry & Barrett, 1963     Opisthonema medirastre    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthonema oglinum (Lesueur, 1818)     Opisthonema oglinum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthoproctus grimaldii Zugmayer, 1911     Opisthoproctus grimaldii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthoproctus soleatus Vaillant, 1888     Opisthoproctus soleatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthopterus dovii (Günther, 1868)     Opisthopterus dovii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthopterus effulgens (Regan, 1903)     Opisthopterus effulgens    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthopterus equatorialis Hildebrand, 1946     Opisthopterus equatorialis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthopterus macrognathus Bleeker, 1866     Opisthopterus tardoore    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthopterus macrops (Günther, 1867)     Opisthopterus macrops    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthopterus tardoore (Cuvier, 1829)     Opisthopterus tardoore    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthopterus tartoor Bleeker, 1872     Opisthopterus valenciennesi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthopterus tartur Zugmayer, 1913     Opisthopterus tardoore    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opisthopterus valenciennesi Bleeker, 1872     Opisthopterus valenciennesi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus alleni Smith-Vaniz, 2004     Opistognathus alleni    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus aurifrons (Jordan & Thompson, 1905)     Opistognathus aurifrons    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus brasiliensis Smith-Vaniz, 1997     Opistognathus brasiliensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus brochus Bussing & Lavenberg, 2003     Opistognathus brochus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus castelnaui (non Bleeker, 1860)     Opistognathus cyanospilotus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus castelnaui (non Bleeker, 1860)     Opistognathus nigromarginatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus castelnaui Bleeker, 1860     Opistognathus castelnaui    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus cuvierii Valenciennes, 1836     Opistognathus cuvierii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus cyanospilotus Smith-Vaniz, 2009     Opistognathus cyanospilotus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus darwiniensis Macleay, 1878     Opistognathus darwiniensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus decorus Smith-Vaniz & Yoshino, 1985     Opistognathus decorus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus dendriticus (Jordan & Richardson, 1908)     Opistognathus dendriticus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus elizabethensis Smith-Vaniz, 2004     Opistognathus elizabethensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus evermanni (Jordan & Snyder, 1902)     Opistognathus evermanni    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus eximius (Ogilby, 1908)     Opistognathus eximius    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus fenmutis Acero P. & Franke, 1993     Opistognathus fenmutis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus fossoris Bussing & Lavenberg, 2003     Opistognathus fossoris    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus galapagensis Allen & Robertson, 1991     Opistognathus galapagensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus gilberti Böhlke, 1967     Opistognathus gilberti    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus hongkongiensis Chan, 1968     Opistognathus hongkongiensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus hopkinsi (Jordan & Snyder, 1902)     Opistognathus hopkinsi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus inornatus Ramsay & Ogilby, 1887     Opistognathus inornatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus iyonis (Jordan & Thompson, 1913)     Opistognathus iyonis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus jacksoniensis Macleay, 1881     Opistognathus jacksoniensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus latitabundus (Whitley, 1937)     Opistognathus latitabundus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus leprocarus Smith-Vaniz, 1997     Opistognathus leprocarus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus liturus Smith-Vaniz & Yoshino, 1985     Opistognathus liturus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus lonchurus Jordan & Gilbert, 1882     Opistognathus lonchurus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus macrognathus Poey, 1860     Opistognathus macrognathus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus macrolepis Peters, 1866     Opistognathus macrolepis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus margaretae Smith-Vaniz, 1983     Opistognathus margaretae    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus maxillosus Poey, 1860     Opistognathus maxillosus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus megalepis Smith-Vaniz, 1972     Opistognathus megalepis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus melachasme Smith-Vaniz, 1972     Opistognathus melachasme    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus mexicanus Allen & Robertson, 1991     Opistognathus mexicanus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus muscatensis Boulenger, 1888     Opistognathus muscatensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus nigromarginatus Rüppell, 1830     Opistognathus nigromarginatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus nothus Smith-Vaniz, 1997     Opistognathus nothus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus panamaensis Allen & Robertson, 1991     Opistognathus panamaensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus papuensis Bleeker, 1868     Opistognathus papuensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus punctatus Peters, 1869     Opistognathus punctatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus randalli Smith-Vaniz, 2009     Opistognathus randalli    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus reticeps Smith-Vaniz, 2004     Opistognathus reticeps    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus reticulatus (McKay, 1969)     Opistognathus reticulatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus rhomaleus Jordan & Gilbert, 1882     Opistognathus rhomaleus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus robinsi Smith-Vaniz, 1997     Opistognathus robinsi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus rosenbergii Bleeker, 1857     Opistognathus rosenbergii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus rosenblatti Allen & Robertson, 1991     Opistognathus rosenblatti    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus rufilineatus Smith-Vaniz & Allen, 2007     Opistognathus rufilineatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus scaphiurus Goode & Bean, 1882     Opistognathus macrognathus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus scops (Jenkins & Evermann, 1889)     Opistognathus scops    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus seminudus Smith-Vaniz, 2004     Opistognathus seminudus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus signatus Smith-Vaniz, 1997     Opistognathus signatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus smithvanizi Bussing & Lavenberg, 2003     Opistognathus smithvanizi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus solorensis (non Bleeker, 1836)     Opistognathus cyanospilotus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus solorensis (non Bleeker, 1853)     Opistognathus variabilis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus solorensis Bleeker, 1853     Opistognathus solorensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus sonneratii Cuvier, 1816     Opistognathus nigromarginatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus stigmosus Smith-Vaniz, 2004     Opistognathus stigmosus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus variabilis Smith-Vaniz, 2009     Opistognathus variabilis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus verecundus Smith-Vaniz, 2004     Opistognathus verecundus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus walkeri Bussing & Lavenberg, 2003     Opistognathus walkeri    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opistognathus whitehursti (Longley, 1927)     Opistognathus whitehursti    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplegnathus conwaii Richardson, 1840     Oplegnathus conwayi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplegnathus conwayi Richardson, 1840     Oplegnathus conwayi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplegnathus fasciatus (Temminck & Schlegel, 1844)     Oplegnathus fasciatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplegnathus insignis (Kner, 1867)     Oplegnathus insignis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplegnathus peaolopesi Smith, 1947     Oplegnathus peaolopesi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplegnathus punctatus (Temminck & Schlegel, 1844)     Oplegnathus punctatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplegnathus robinsoni Regan, 1916     Oplegnathus robinsoni    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplegnathus woodwardi Waite, 1900     Oplegnathus woodwardi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplopoma pantherina Girard, 1856     Ophiodon elongatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplopomops diacanthus (Schultz, 1943)     Oplopomops diacanthus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplopomops elati Goren, 1984     Hazeus elati    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplopomus caninoides (Bleeker, 1852)     Oplopomus caninoides    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplopomus diacanthus Schultz, 1943     Oplopomops diacanthus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplopomus oplopomus (Valenciennes, 1837)     Oplopomus oplopomus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Oplopomus spinosus Goren, 1981     Asterropteryx spinosa    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opostomias gibsonpacei Barnard, 1948     Opostomias micripnus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opostomias micripnus (Günther, 1878)     Opostomias micripnus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opostomias mitsuii Imai, 1941     Opostomias mitsuii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsanus astrifer Robins & Starck, 1965     Sanopus astrifer    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsanus barbatus Meek & Hildebrand, 1928     Sanopus barbatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsanus beta (Goode & Bean, 1880)     Opsanus beta    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsanus brasiliensis Rotundo, Spinelli & Zavala-Camin, 2005     Opsanus brasiliensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsanus cerapalus Rafinesque, 1818     Opsanus tau    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsanus dichrostomus Collette, 2001     Opsanus dichrostomus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsanus hildebrandi Breder, 1925     Amphichthys hildebrandi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsanus pardus (Goode & Bean, 1880)     Opsanus pardus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsanus phobetron Walters & Robins, 1961     Opsanus phobetron    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsanus tau (Linnaeus, 1766)     Opsanus tau    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsanus vandeuseni Fowler, 1939     Opsanus beta    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium boweni (Fowler, 1930)     Opsaridium boweni    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium buchholzi Peters, 1876     Raiamas buchholzi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium engrauloides (Nichols, 1923)     Opsaridium engrauloides    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium fasciatum Vaillant, 1886     Raiamas buchholzi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium leleupi (Matthes, 1965)     Opsaridium leleupi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium loveridgii (Norman, 1922)     Opsaridium loveridgii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium maculicauda (Pellegrin, 1926)     Opsaridium maculicauda    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium microcephalum (Günther, 1864)     Opsaridium microcephalum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium microlepis (Günther, 1864)     Opsaridium microlepis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium peringueyi (Gilchrist & Thompson, 1913)     Opsaridium peringueyi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium splendens Taverne & De Vos, 1997     Opsaridium splendens    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium tweddleorum Skelton, 1996     Opsaridium tweddleorum    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium ubangiense (Pellegrin, 1901)     Opsaridium ubangiense    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsaridium zambezense (Peters, 1852)     Opsaridium zambezense    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys acanthogenys Boulenger, 1901     Zacco platypus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys barbatus Regan, 1908     Candidia barbata    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys bea Nguyen, 1987     Opsariichthys bea    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys bidens Günther, 1873     Opsariichthys bidens    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys chekianensis Shaw, 1930     Opsariichthys bidens    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys dienbienensis Nguyen & Nguyen, 2000     Opsariichthys dienbienensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys elegans Pellegrin & Chevey, 1934     Parazacco fasciatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys evolans (Jordan & Evermann, 1902)     Opsariichthys evolans    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys hainanensis Nichols & Pope, 1927     Opsariichthys hainanensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys hieni Nguyen, 1987     Opsariichthys hieni    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys kaopingensis Chen & Wu, 2009     Opsariichthys kaopingensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys minutus Nichols, 1926     Opsariichthys bidens    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys morrisonii Günther, 1898     Opsariichthys bidens    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys pachycephalus Günther, 1868     Opsariichthys pachycephalus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys songmaensis Ngueyn & Nguyen, 2000     Opsariichthys songmaensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys steenackeri Sauvage, 1883     Ischikauia steenackeri    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys uncirostris (Temminck & Schlegel, 1846)     Opsariichthys uncirostris    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsariichthys uncirostris amurensis Berg, 1932     Opsariichthys uncirostris    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius acanthopterus McClelland, 1839     Barilius barna    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius albulus McClelland, 1839     Salmophasia phulo    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius anisocheilus McClelland, 1839     Barilius barila    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius bicirratus McClelland, 1842     Barilius vagra    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius brachialis McClelland, 1839     Barilius tileo    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius canarensis Jerdon, 1849     Barilius canarensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius cirratus McClelland, 1839     Barilius shacra    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius cocsa (Hamilton, 1822)     Opsarius cocsa    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius elongatus Kner, 1867     Ochetobius elongatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius fasciatus McClelland, 1839     Barilius barna    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius gracilis McClelland, 1839     Raiamas bola    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius guttatus Day, 1870     Raiamas guttatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius isocheilus McClelland, 1839     Barilius vagra    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius koratensis (Smith, 1931)     Opsarius koratensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius latipinnatus McClelland, 1839     Barilius barna    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius leucerus McClelland, 1839     Salmophasia bacaila    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius malabaricus Jerdon, 1849     Barilius canarensis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius megastomus McClelland, 1839     Raiamas bola    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius pholicephalus McClelland, 1839     Securicula gora    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius piscatorius McClelland, 1842     Barilius vagra    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsarius pulchellus (Smith, 1931)     Opsarius pulchellus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsipseudochromis grammodon Fowler, 1934     Owstonia grammodon    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsodoras boulengeri (Steindachner, 1915)     Opsodoras boulengeri    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsodoras hemipeltis Eigenmann, 1925     Nemadoras hemipeltis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsodoras morei (Steindachner, 1881)     Opsodoras morei    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsodoras ogilviei Fowler, 1958     Nemadoras trimaculatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsodoras orthacanthus Eigenmann, 1925     Opsodoras stuebelii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsodoras parallelus Eigenmann, 1925     Nemadoras elongatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsodoras steindachneri Eigenmann, 1925     Anduzedoras oxyrhynchus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsodoras stuebelii (Steindachner, 1882)     Opsodoras stuebelii    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsodoras ternetzi Eigenmann, 1925     Opsodoras ternetzi    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsopoeodus bollmani Gilbert, 1891     Notropis maculatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsopoeodus emiliae emiliae Hay, 1881     Opsopoeodus emiliae emiliae    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsopoeodus emiliae Hay, 1881     Opsopoeodus emiliae emiliae    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsopoeodus emiliae peninsularis (Gilbert & Bailey, 1972)     Opsopoeodus emiliae peninsularis    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opsopoeodus osculus Evermann, 1892     Opsopoeodus emiliae emiliae    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Optivus agastos Gomon, 2004     Optivus agastos    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Optivus agrammus Gomon, 2004     Optivus agrammus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Optivus elongatus (Günther, 1859)     Optivus elongatus    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Optonurus atherodon Gilbert & Cramer, 1897     Ventrifossa atherodon    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opua atherinoides (Peters, 1855)     Opua atherinoides    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opua maculipinna Randall & Goren, 1993     Hazeus maculipinna    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд  
  Opua nephodes Jordan, 1925     Opua nephodes    Текст    Фото     Видео    Род    Семейство    Отряд