(CYPRINIFORMES Berg, 1940) 6
                                             (Catostomidae Berg, 1912) (Suckers) 13 76    1   


   (Carpiodes)    ,    3   
    (Catostomus Lesueur, 1817)    ,    26   
   (Chasmistes)       5   
   (Cycleptus)       2   
   (Deltistes)       1   
   (Erimyzon)       3   
   (Hypentelium)    , -    3   
   (Ictiobus)    , , -    5   
   (Minytrema)    ,    1   
   (Moxostoma)       22   
 ,   (Myxocyprinus)    ,    1   
   (Thoburnia)       3   
   (Xyrauchen)    ,    1