(Animalia Linnaeus, 1758), Regnum Animalia Linnaeus, 1758  32   
   (Chordata Bateson, 1885), Phylum Chordata Bateson, 1885  14     
     , (Osteichthyes (Huxley, 1880)), Superclass Osteichthyes (Huxley, 1880)  2   
       , (Actinopterygii Klein, 1885), Class Actinopterygii Klein, 1885  46       
         , (Neopterygii Cope, 1871), Subclass Neopterygii Cope, 1871  2   
           , (Teleostei Müller, 1846), Infraclass Teleostei Müller, 1846  43   
             , (Perciformes Bleeker, 1859), Order Perciformes Bleeker, 1859  163       

  (Nemipteridae Regan, 1913) , , , Family Nemipteridae Regan, 1913  (Threadfin breams, Whiptail breams)  5   65    3  

    (Nemipterus Swainson, 1839)       25   
    (Parascolopsis)       12   
    (Pentapodus)       11   
    (Scaevius)       1   
    (Scolopsis Cuvier, 1815)       16