(Animalia Linnaeus, 1758), Regnum Animalia Linnaeus, 1758  32   
   (Chordata Bateson, 1885), Phylum Chordata Bateson, 1885  14     
     , (Osteichthyes (Huxley, 1880)), Superclass Osteichthyes (Huxley, 1880)  2   
       , (Actinopterygii Klein, 1885), Class Actinopterygii Klein, 1885  46       
         , (Neopterygii Cope, 1871), Subclass Neopterygii Cope, 1871  2   
           , (Teleostei Müller, 1846), Infraclass Teleostei Müller, 1846  43   
             , (Perciformes Bleeker, 1859), Order Perciformes Bleeker, 1859  163       

  (Apogonidae Günther, 1859) , , , , Family Apogonidae Günther, 1859  (Cardinalfishes)  29   347    3   1  

   (Apogon Lacepède, 1801)   , , -, Genus Apogon Lacepède, 1801  186    4   2  
   (Apogonichthyoides)       18   
   (Apogonichthys Bleeker, 1854)       3   
   (Archamia)       13   
    (Astrapogon)       3   
   (Cercamia)       2   
   (Cheilodipterus)    ,    16   
   (Coranthus)       1   
   (Foa)       4   
   (Fowleria)       8   
   (Glossamia)       10   
   (Gymnapogon Regan, 1905)       8   
   (Holapogon)       1   
   (Jaydia)       1   
   (Lachneratus)       1   
   (Mionorus)       1   
   (Neamia)       3   
   (Nectamia)       8   
   (Ostorhinchus)       2   
   (Paxton)       1   
   (Phaeoptyx)       3   
    (Pseudamia)       7   
   (Pseudamiops)       4   
   (Pterapogon Koumans, 1933)   , , -, Genus Pterapogon Koumans, 1933  (Banggai cardinalfishes)  2    3   1  
   (Rhabdamia)       7   
   (Siphamia)       21   
   (Sphaeramia)       2   
   (Vincentia)       5   
   (Zoramia)       6